เว็บสล็อตออนไลน์ นักวิทยาศาสตร์ประสานงานเครือข่ายจุลชีพของสหภาพยุโรป

เว็บสล็อตออนไลน์ นักวิทยาศาสตร์ประสานงานเครือข่ายจุลชีพของสหภาพยุโรป

เว็บสล็อตออนไลน์ องค์กรวิจัยของฝรั่งเศส 2 แห่ง ได้แก่ Institut National de Recherche Agronomique (INRA) และ Institut Pasteur กำลังประสานงานการริเริ่มระยะเวลาสามปีในการประสานระบบการอนุรักษ์และการระบุแบคทีเรียและเชื้อราในกล้องจุลทรรศน์ของยุโรป งานนี้คาดว่าจะถูกเอารัดเอาเปรียบโดยอุตสาหกรรมยา อาหารเกษตร และสุขภาพEMBARC (กลุ่มศูนย์ทรัพยากรจุลินทรีย์แห่งยุโรป) เป็นโครงการที่ได้รับทุนสนับสนุนจากโครงการวิจัยกรอบที่เจ็ดของสหภาพยุโรป 

โดยให้เงินสนับสนุนจากคณะกรรมาธิการยุโรปจำนวน 4.2 ล้านยูโร (5.6 ล้านเหรียญสหรัฐ)

 ระหว่างปี 2552 ถึง 2555

สมาคมประกอบด้วยศูนย์ทรัพยากรจุลินทรีย์ 10 แห่งจาก 7 ประเทศที่เชี่ยวชาญในการรวบรวม วิเคราะห์ และอนุรักษ์สิ่งมีชีวิตทางจุลชีววิทยา เช่นเดียวกับการประสานวิธีการของศูนย์ในการอนุรักษ์และระบุตัวอย่างสิ่งมีชีวิต เช่น แบคทีเรีย ไวรัส และเชื้อราขนาดเล็ก เอ็มบาร์กจะจัดตั้งธนาคารดีเอ็นเอและปรับปรุงเทคนิคการเก็บรักษาดีเอ็นเอ

นอกจากนี้ยังจะสำรวจแนวทางใหม่ในการระบุและจำแนกจุลินทรีย์ที่มีการนำไปใช้ในภาคส่วนต่างๆ เช่น การวิจัยและการสอนทางวิชาการ อุตสาหกรรมเกษตร-อาหารและยา และในโรงพยาบาล EMBARC จะนำเสนอทรัพยากร อุปกรณ์ และความเชี่ยวชาญให้กับชุมชนการวิจัยในวงกว้าง และให้บริการต่างๆ เช่น การศึกษา และการระบุชนิดพันธุ์

วัตถุประสงค์อีกประการหนึ่งคือการสำรวจแหล่งเงินทุนที่เป็นไปได้ รวมถึงการระดมทุนของภาคเอกชน เพื่อให้แน่ใจว่ากลุ่มบริษัทมีอนาคตระยะยาว INRA Rennes และสถาบันปาสเตอร์จะร่วมกันรับผิดชอบในการประสานงานทางวิทยาศาสตร์ของเครือข่าย

Sylvie Lortal ผู้ประสานงานของ EMBARC ที่ INRA และหัวหน้าศูนย์ Center of Microbial Sources – Food-related Bacteria ของสถาบัน กล่าวว่า “คุณภาพของทรัพยากรชีวภาพมีความสำคัญในการวิจัยเพื่อกำหนดลักษณะและส่งเสริมความหลากหลายทางชีวภาพ มีส่วนทำให้เกิดความยั่งยืนของคอลเลกชันและ สำหรับการจัดหาเงินทุนระยะยาวของพวกเขาเป็นหนึ่งในวัตถุประสงค์หลักของ EMBARC”

ทั้งสองสถาบันเน้นย้ำว่าคอลเล็กชั่นจุลินทรีย์ไม่ใช่ชิ้นส่วนของพิพิธภัณฑ์

 แต่เป็นทรัพยากรอันมีค่าที่สำคัญต่อการวิจัยและสาธารณสุข ตัวอย่าง ได้แก่ การพัฒนาวัคซีนที่ต้องทำงานกับสายพันธุ์ก่อนยาปฏิชีวนะ และจำเป็นต้องใช้สายพันธุ์แบคทีเรียที่มีอายุมากกว่า 70 ปี

จำแนกตามสถาบันการศึกษาระดับสูง 43% เป็นมหาวิทยาลัย โรงเรียนธุรกิจ 45% โรงเรียนวิศวกรรม 8% และโรงเรียนธุรกิจและวิศวกรรมรวมกัน 5%

Dauphine เป็นสถาบันที่มีการแสดงบ่อยที่สุดในการจัดอันดับ โดยกล่าวถึง 10 ครั้ง ตามด้วยโรงเรียนธุรกิจ HEC และ INSEEC โดยมีการอ้างอิงแปดครั้ง มหาวิทยาลัย Paris-2 Panthéon-Assas เจ็ดครั้ง ESCP Europe กับหกครั้ง และ BEM (การจัดการบอร์กโดซ์ โรงเรียน), EM Lyon และ ESSEC แต่ละคนมีห้าคน

ผู้อำนวยการหลักสูตรที่มีอันดับสูงสุดสองคน โดยพิจารณาจากผลตอบแทนที่วัดความพึงพอใจของนักเรียน ได้แก่ Emmanuel Jurczenko และ Bertrand Cosson ผู้อำนวยการร่วมของระดับปริญญาโทเฉพาะทางด้านธนาคารเอกชนและการวางแผนทางการเงินที่ ESCP Europe ซึ่งได้คะแนน 4.93 จากห้าคะแนน อยู่ข้างหลังด้วยคะแนน 4.91 คือ Xavier Deroy ผู้อำนวยการโครงการ MasterNova ที่พัฒนาโดย Reims Management School และ AgroParistech และ Violaine Athes-Dutour อาจารย์อาวุโสและผู้จัดการร่วมของ MasterNova ที่ AgroParisTech

Eduniversalซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มบริการการศึกษาและสำนักพิมพ์ SMBG และ พันธมิตรของ University World Newsยังรวบรวม ‘การคัดเลือกอย่างเป็นทางการ’ ของโรงเรียนธุรกิจชั้นนำ 1,000 แห่งทั่วโลก ครอบคลุม 150 ประเทศ โดยแบ่งออกเป็น 9 โซนทางภูมิศาสตร์ การจัดอันดับทั่วโลกเหล่านี้อิงตามคำแนะนำของคณะกรรมการวิทยาศาสตร์ระดับนานาชาติของนักวิชาการธุรกิจอาวุโสของ Eduniversal และจัดประเภทตามคะแนนเสียงของคณบดีโรงเรียนธุรกิจ 1,000 คน สล็อตออนไลน์